KCPE Kiswahili Revision Paper With Answers

KCPE Kiswahili Revision Paper With Answers

Soma vifungu vifuatavyo. Vina nafasi  1 mpaka 15. Kwa kila nafasi umepewa majibu manne. Chagua jibu moja lifaalo kati ya yale uliyopewa

Nyongeza ya …….1……….. ya kuegesha magari……….2……….jiji la Nairobi ni sawa kabisa. Hata kama kuna uwezekano wa kuongezwa zaidi, basi nitafurahia sana. Hatua hii itasidia kutatua shida ya ………..3……..  wa magari kuingia jijini. Nawashauri magavana …………4……… kaunti nyingine …….5……. wafuate …………6………. za Gavana wa Nairobi ili kutoa suluhisho …………7…….. kaunti zao

Happy Music For Studying
Happy Music For Studying

A                             B                                             C                             D

  1. ada kiingilio fola                        nauli
  2. katikati mwa Katikati ya katikati pa           katikati kwa
  3. safi mzengwe msongamano    mlolongo
  4. zote yote kote                       wote
  5. arubaine na sita arubaine na saba arubaine              thelathini na saba
  6. unyayo nyayo                                    mkondo               mfano
  7. kwa ndani katika katika                    katikati

……………8………… serikali kuharamisha matumizi ya viboko ………9………. wanafunzi shuleni yamkini kuna kadhaa ya walimu ambao bado wanatumia mbinu ………….10……… chafu kukosoa wanafunzi wao. Kuchapa mtoto kiasi ………..11………. kumjeruhi vibaya ni udhalimu wa hali ya juu ambao haupaswi kuruhusiwa katika ……….12……. zetu za elimu. Katika kisa cha hivi punde zaidi, mwalimu ……….13……… na kumvunja mbavu mwanafunzi wa …………..14……… cha nne. Kwa mujibu wa taarifa mwanafunzi huyo baadaye alizimia, hali…………15………. Maandaman shuleni humo

READ:   KCPE Social Studies Revision Paper With Answers

Kutoka swali la 16 hadi 31, chagua jibu lililo sahii

  1. Chagua kielezi katika sentensi ifuatayo

Tulivuka msitu na nyika lakini hatukumpata

A)Lakini                                B) Msitu wa nyika            C) Htumumpata                D) Tulitembea

17. Ni sentensi ipi ambayo imetumia ‘kwa’ kuonesha misemo

A) Mbili kwa tatu

B) Alienda nyumbani moja kwa moja

C) Arusi ilihudhuliwa na wasichana kwa wavulana

D) Timu ya Arsenali iliwafunga Newscastle bao noja kwa sufuri

18. Chagua usemi taarifa wa:

Mjitayarishe tuondoke kesho’ baba alisema

A)Baba alituambia tujitayarishe tuondoke kesho

B) Baba anatuambia tujitayarishe tuondoke siku iliyofuata

C) Mjitayarishe tutaondoka siku inayofuata

D) Baba alituambia tujitayarishe tuondoke siku iliyofuata

19. Chagua wingi wa :

Ninaipenda nyama ya bata kuliko ya kuku

A)Wanazipenda nyama za bata kiliko za kuku

B) Mnazipenda nyama za mabata kuziliko za kuku

C) Tunaipenda nyama ya bata kiliko ya kuku

READ:   KCPE 2022 Timetable - KCPE 2022 Timetable - March 2022

D) Tunazipenda nyama za mabata kuliko za kuku

20.Tegua kitendawili

Naenda na mwenzangu narudi peke yangu

A) Umande B) Kivuli                 C) Chawa             D) Kifo

21. Chagua jibu ambalo lina vihisishi pekee

A)kidogo, raha mustarehe, baadaye, zaidi

B) kwa,ni,katika,hadi

C) kumbe!, ole wangu!, Allah akbar! Ajabu!

D) –enye, -ingine, wa, tano

22. Andika kwa wingi

Mtoto anaruka

A) Watoto wanaruka

B) Watoto waliruka

C) Watoto wataruka

D) Watoto wameruka

23. Chagua senteni ambayo ina matumizi ya kiambishi ‘ki’ cha wakati uliopita hali ya kuendelea

A) Aliniamkua alipokuwa akipita kijijini

B) Mjomba wangu hupenda kuvaa kizamani

C) Akisoma atafaulu kama kifungua mimba wao

D) Mwalimu akinipongeza nitafurahia mno

24. Neno gani amalo lina silabi tatu

A) Mkwajuni B) Mti C) Mkate             D)Karatasini

25. Rafiki wa kike wa mwanaume huitwa

A) Umbu B) Babu C) Somo               D) Shoga

26. Buda ni kwa ajuza,…………………. Nikwa ghulamu

A) Kapera B) Banati C) Bin    D) Mseja

27. Sayari iliyo na pete ni:

A) Zohali B) Zaibaki C) Mshatarii        D) Zuhura

READ:   KCSE and KCPE 2020 Registration of Candidates: Forms, Dates, Deadline

28. ………………….. ni kwa sebuleni na toroli ni viwandani

A) Parafujo B) Takia C) Kinoo               D) Kibago

29. Chagua methali ambayo haiafikiani na maelezo yafuatayo

Inatumiwa kwa mtu  ambaye amefanya jambo baya kwa maksudi kisha likaishia

kumletea madhara’

A) Fimbo wa maskini mlifi ni Mungu

B) Mwiba wa kujichoma hauambiwi pole

C) Mwenya tumbo ni tumbole angafunga mkaja

D) Mwenye pupa hadiriki kula tamu

30. Ukubwa wa sentensi

Kiatu kidogo kimenunuliwa , ni:

A) Jiatu dogo limenunuliwa

B) Viatu vidogo vimenunuliwa

C) Jikiatu dogo limenunuliwa

D) Kijiatu kidogo kimenunuliwa

 

KCPE Kiswahili answers

1 A 26 B
2 B 27 C
3 C 28 B
4 D 29 D
5 A 30 A
6 B
7 C
8 B
9 A
10 D
11 C
12 B
13 D
14 C
15 B
16 B
17 B
18 D
19 D
20 C
21 C
22 A
23 A
24 C
25 D