Kiswahili Insha Examples

Looking for Kiswahili Insha Examples? Want to set exams for your class and have no idea on Isha to set. Below are some Kiswahili Insha Examples that you can use.

Kiswahili Insha Examples

Darasa La Nane

1.

Umepewa dakika 40 Kuandika Insha yako.

Endeleza isha ifuatayo kwa naneo yasiyopungua ukurasa mmona na nusu

Alfajiri hiyo tulidamka tukiwa na furaha kama tasa aliyepata mwana. Tulikuwa tukisafiri kwenda ……………………………………………………………

READ:   13 Best Answers to Tough Interview Questions

2.

Maagizo: Andika insha isiyopungua ukurasa mmoja na nusu ukifuata maagizo uliyopewa

Umechaguluwa kutoa hotuba kwa niaba ya wanafunzi wenzako siku ya kuombea watainiwa shuleni mwenu. Andika hotuba yako …………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Umepewa dakika 40 Kuandika Insha yako.

Andika inhs isiyopungua ukurasa mmoja na nusu ukifuata maagizo uliyopewa.

Anza isha yako kwa

READ:   Education Centre

Kwa kweli niligundua kuwa mungu alikufunga nafasi hapa, hufungua kwingine …………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Umepewa dakika 40 Kuandika Insha yako.

Andika inhs isiyopungua ukurasa mmoja na nusu ukifuata maagizo uliyopewa.

Mwandikie rafiki yako barua ukimshauri kuhusu namna ya kujiandaa vyema kwa mtihani wa KCPE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

error: Content is protected !!