Radio Maisha Frequencies

Radio Maisha Frequencies: Are you looking for Radio Maisha Frequencies in Marsabit/Mount Marsabit, Garissa, Kericho, Eldoret/Siani, Kisii/Nyangururu, Lodwar, Webuye, Narok, Nairobi/Limuru, Nakuru, Mombasa, Kisumu/Kiboswa,Meru/Nyambene Hills, Nyeri/Hill, Malindi, Taita Taveta/Voi/Vuria Hill,

See Also: KBC Radio Taifa – Sauti ya Mkenya FM Frequencies

Radio Maisha Frequencies

MHz p m county location
88.3 v s KEN Marsabit/Mount Marsabit (eas)
88.7 v s KEN Garissa (cen)
90.5 v s KEN Kericho (rif)
91.1 v s KEN Eldoret/Siani (rif)
91.3 v KEN Kisii/Nyangururu (nyz)
93.1 v s KEN Lodwar (rif)
95.9 v s KEN Webuye (wes)
102.3 v KEN Narok (rif)
102.7 h s KEN Nairobi/Limuru (cen)
104.5 v m KEN Nakuru (rif)
105.1 h s KEN Mombasa (coa)
105.3 v m KEN Kisumu/Kiboswa (nyz)
105.7 v KEN Meru/Nyambene Hills (eas)
105.7 h m KEN Nyeri/Hill (cen)
106.3 v s KEN Malindi (coa)
107.4 v s KEN Taita Taveta/Voi/Vuria Hill (coa)

Conclusion:

The above Radio Maisha frequencies will allow you to tune in and listen to some of the best topics related to family, love, football, politics and many other. Once you set the frequencies ensure you set your radio’s aerial in the best way to receive the air waves.